Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Blog » NHÂN DUYÊN THÀNH LẬP HTBQTA

NHÂN DUYÊN THÀNH LẬP HTBQTA

Là người Phật tử, ai cũng đã tu học và làm việc thiện nhiều hay ít tại Việt Nam. Khi đến định cư tại Hoa Kỳ và đời sống đã được ổn định, nhiều đồng hương có nhu cầu sinh hoạt tâm linh và tấm lòng hướng về Quê Cha Đất Tổ. Đồng thời ước nguyện giúp đỡ những người thân yêu, bạn bè, đặc biệt là những người tật bệnh nghèo khổ, nạn nhân thiên tai bão lụt, hoặc những cảnh ngộ khốn khổ mà mình đã từng trải qua. Đó chính là duyên khởi của Hội Từ Bi Quán Thế Âm (HTBQTA).

Từ năm 1997 đến 2005, có 40 thân hữu nhóm họp với nhau tại Sacramento để tiếp tục việc thiện đã từng tham gia tại quê nhà. Cụ thể là giúp các cháu cô nhi tại chùa Đức Sơn, Huế, do quý Sư Cô Thích Nữ Minh Đức và Thích Nữ Minh Tú chăm sóc. Số tiền tặng biếu chỉ đề nghị mỗi tháng $3, tượng trưng cho Ba Ngôi báu Phật Pháp Tăng hoặc Các Biểu tượng thiêng liêng của các tôn giáo và đạo học. 40 Viên Gạch đầu tiên của HTBQTA là quý thân hữu: Ngô Đức Thừa, Lê Viết Thà, Trần Thị An Như, Quảng Long, Trần Minh, Trần Hùng, Quảng Thức, Tôn Nữ Phương, Hoàng An, Trần Duy Bàn, Ngọc Tín, Phan Văn Gái, Nguyễn Thị Huệ, Phan Thị Đính, Quảng Hảo, Trần Thị Hồng, Ngô Thị Lê, Nguyễn Thị Hương, Trần Văn Thìn, Đinh Thị Hợp, Vương Thị Vui, Trương Thanh Nhạc, Châu Thới, Trần Phú Chính, Lê Thị Thu Chánh, Nguyễn Thị Yến, Phan Thị Nữ Kiều, Nguyễn Văn Hoành, Đỗ Ngọc Phước, Lê Vạn Bá, Trần Thị Như Lưu, Nguyễn Huy Đạt, Đặng Văn Đỉnh, Đậu Thị Hương, Bùi Long, Khuê Dung, Tôn Thất Hoàng, Hoàng Mỹ Phương, Diễm Thi, Trần Thị Kim Định.

Năm 2000, Nhóm Học Phật Lộc Uyển (NHPLU) thành hình để tu học Phật pháp, trong đó có nhiều anh chị em cũng góp tay từ thiện. Ngày 19/06/2004, buổi Buffet Chay Từ Thiện lần đầu tiên được tổ chức tại tư gia chị Thu Chánh, thành phố Elk Grove, do Nhóm Học Phật Lộc Uyển và Thân Hữu thực hiện, số tiền thu được là $8,150. Phần lớn số tịnh tài nầy là giúp Cơ sở Dạy nghề Miễn phí cho các em khuyết tật hoặc nghèo khổ học may, đan, thêu tại chùa Tây Linh, Huế, do Ni sư Thích Nữ Như Minh điều hành. Anh Phan Văn Chương thuyết trình về cơ sở dạy nghề trong buổi Buffet. Mùa Hè 2005, buổi Buffet Chay từ thiện lần thứ hai tổ chức tại The George Sim Community Center, Sacramento. Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Mỹ do nhà văn Đinh Nhật Thịnh sáng lập đã hoan hỷ đứng ra hợp đồng địa điểm cho việc tổ chức. Tịnh tài nhận được là $12,651.

Đến đây, với số tiền tặng biếu bằng checks tăng cao, câu hỏi pháp lý về việc thu và chi từ thiện trở thành nan giải, và tài khoản cá nhân cho mượn để thu chi từ thiện không còn phù hợp nữa. Ngoài ra, nạn khủng bố tại Hoa Kỳ và thế giới làm cho việc gởi tiền ra khỏi Hoa Kỳ gặp nhiều khó khăn cũng như sự chú ý của các cơ quan An ninh Hoa Kỳ. Do đó, yêu cầu hợp pháp hóa các hoạt động từ thiện và tài chánh trở nên cấp thiết.

Thực sự, không dễ cảm thông để thay đổi nếp sinh hoạt từ thiện nhẹ nhàng và thầm lặng gần 10 năm qua để chuyển qua một tổ chức bất vụ lợi với nhiều chức danh và những đòi hỏi về thủ tục pháp lý. Qua 2 năm bàn bạc, anh chị em có những ý kiến khác nhau về việc NHPLU đứng ra nhận lãnh việc hợp thức hóa hoạt động từ thiện. Việc bàn bạc đôi khi trở nên căng thẳng. Có lần, đạo hữu Quảng Minh đã thảng thốt kêu lên gần như khóc, thế tất cả trách nhiệm pháp lý về thu chi từ thiện mấy năm qua cuối cùng chỉ do một mình chúng tôi chịu thôi sao? Đạo hữu Nguyệt Kim Đáo nói rất chân tình và thẳng thắn: Đúng như vậy!

Để biết ý kiến mọi người mà không gây cảm giác bị áp lực, một Phiếu thăm dò ý kiến về việc Thiện được gởi đến tận nhà 35 anh chị em NHPLU, được đánh số thứ tự nhưng không đề tên. Kết quả như sau: 

– Số Phiếu gởi đi: 35 (có 2 phiếu đánh số 32b và 33b vì cùng 1 gia đình)

– Số phiếu hồi đáp: 26, tỉ lệ 74%

– Số phiếu không gởi lại: 9, tỉ lệ 26%.

Trong số 26 phiếu hồi đáp có:

– 12 người đồng ý nên hợp thức hóa NHPLU để làm từ thiện, tỉ lệ 46%;

– 7 người không đồng ý, tỉ lệ 27%;

– 7 người không có ý kiến, tỉ lệ 27%.

Về câu hỏi tham dự vào tổ chức từ thiện bất vụ lợi tương lai, có 6 người tình nguyện vào ban điều hành, tỉ lệ 23%; 15 người không tham gia vào ban điều hành nhưng sẽ ủng hộ tài chánh, tỉ lệ 58%; và 5 người không có ý kiến, tỉ lệ 19%.

Như vậy, đa số NHPLU không muốn hợp thức hóa hoạt động từ thiện và tu tập, vì đây là việc làm chịu trách nhiệm trước pháp luật và những băn khoăn của người con Phật về giáo lý. Một đằng là lời dạy bố thí “vô ngã, vô nhơn, vô chúng sanh, vô thọ giả tướng” trong Kinh Kim Cang; một đằng là việc thiện có danh xưng, có tên rõ ràng. Không những thế, các chức danh Giám Đốc, Thư Ký, Thủ Quỹ phải báo cáo hằng năm với Tiểu Bang về tên, địa chỉ, số phone, số giờ làm việc mỗi tuần, có lãnh lương, có benefit gì không? Những vấn nạn đó làm nhiều người cảm thấy mệt mỏi hơn cả đi xin tiền.

May thay, đó cũng là thời điểm biên tập 500 Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong khi tìm hiểu từng công hạnh và nguyện lực của Bồ Tát Quán Thế Âm, nhất là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, anh chị em đã thâm cảm được đức Đại Hùng Lực từ Chú Đại Bi. Người trì tụng Chú Đại Bi không phải để van xin, để cầu khẩn một cách thụ động cho bản thân. Trái lại, cần phát Đại từ tâm, phát Đại bi tâm, phát Đại nguyện lực cứu độ chúng sanh. Tất cả là vì chúng sanh, tất nhiên trong đó đã bao gồm cả cá nhân và gia đình mình nhưng với một tâm lượng rộng lớn hơn, bao dung hơn, cao đẹp hơn, thấy mình và chúng sanh trong vũ trụ liên hệ mật thiết với nhau. Chú Đại Bi có 10 phẩm chất của Bồ Tát đạo mà sau nầy Hội xin nhận làm 10 điều tâm niệm: Đại từ bi tâm, Bình đẳng tâm, Vô vi tâm, Vô nhiễm tâm, Không quán tâm, Cung kính tâm, Khiêm nhượng tâm, Vô tạp loạn tâm, Vô kiến thủ tâm, Vô thượng Bồ Đề tâm.

Như được tưới tẩm bằng những giọt cam lồ Vô Úy của Bồ Tát Quán Thế Âm, một số anh chị em đã kiên định được đường hướng tu tập và từ thiện với chân trời mới, thoát ra khỏi vỏ bọc an toàn trong một xóm nhỏ để hòa nhập vào nguồn sống Từ Bi nhiệm mầu khắp mọi nơi. Cùng lúc đó, anh chị em có duyên lành được Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên, Hội chủ Giáo hội Tăng già Khất sĩ Thế giới, đến tận nhà thăm và khai thị: “Bằng vào kinh nghiệm làm việc thiện của Thầy, các con nên ghi danh thành một hội charitable nonprofit. Hội sẽ giúp đỡ và bảo vệ cho các con nhiều lắm. Về mặt chức danh và hình tướng, các con không chấp vào nó là được rồi. Nhiều khi nói là không danh không tướng mà thật ra cũng chấp dữ lắm vậy”!

Hòa thượng Thích Giác Nhiên

Nghĩ rằng việc thiện là do hoàn toàn tự nguyện và hoan hỷ dấn thân, do đó một số anh chị em trong NHPLU, vừa tiếp tục tu học với Nhóm, vừa đứng ra hợp thức hóa các hoạt động từ thiện trong 10 năm qua trở thành một hội non-profit theo luật pháp Hoa Kỳ. Vào ngày Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Xuất Gia 19 tháng 9 năm Bính Tuất (09/11/2006), buổi họp Thành lập Hội được tổ chức tại nhà đạo hữu Quảng Minh từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Tham dự có 14 anh chị em: Trần Duy Phô, Trương Thanh Nhạc, Nguyễn Thị Yến, Lê Vạn Bá, Tô Lan Phương, Tôn Thất Hoàng, Ngô Thị Hạnh, Nguyễn Thanh Xuân, Võ Thị Nữ, Nguyễn Thị Đôi, Dương Thị Mai, Trần Ngọc Quý, Trần Thị Năm, Hoàng Ngọc Thảo. Buổi họp do anh Trương Thanh Nhạc điều hợp, chị Nguyễn Thị Yến lập biên bản, đạo hữu Trần Duy Phô thuyết trình. Một Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành đã được thông qua để thực hiện các bước kế tiếp: hoàn chỉnh Nội quy (By-Law), ghi danh lập Hội với Tiểu bang, thực hiện các thủ tục của một tổ chức non-profit, bổ sung nhân sự, tu tập và làm việc thiện.

Ngày 19 tháng 9 Âm lịch trở thành Sinh nhật của Hội, đồng thời cũng là ngày Hiệp cúng Chư Hương Linh Quá cố Tứ thân Phụ mẫu của toàn thể Hội Viên, Ủng hộ viên, Cộng tác viên và Bạn nghèo. Mười bốn (14) anh chị em dự buổi họp Thành lập Hội trên đây được ghi nhớ là những Sáng lập viên Hội Từ Bi Quán Thế Âm.

Hội đặt tên là Hội Từ Bi Quán Thế Âm, tên tiếng Anh là The Heart of Compassion Association, Inc. Hội được Tiểu bang California cấp giấy phép hoạt động hợp pháp số 2935947 ngày 04/12/2006. Thầy Thích Minh Hậu khích lệ: Hội Từ Bi Quán Thế Âm đọc lên nghe như một câu niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thật ấm áp trong lòng. Chúc Hội ngày càng thể hiện được hạnh nguyện cho vui, cứu khổ của Ngài.

Liền sau đó, anh chị em giúp nhau nghiên cứu các văn bản về tổ chức từ thiện bất vụ lợi và đã tự mình thực hiện nhanh gọn các thủ tục pháp lý như báo cáo với Cơ quan Tư pháp, lập hồ sơ khai thuế với Tiểu bang và Liên bang, mở tài khoản ngân hàng, hộp thư, email, website.

Ngày 24/08/2007, Hội nhận được Quyết định Miễn thuế của Liên bang Hoa Kỳ theo điều khoản 501(c)(3) Luật doanh thu Nội địa. Quyết định ghi rõ: “Những đóng góp cho tổ chức của quý vị sẽ được trừ thuế dựa theo điều khoản 170 của Bộ luật. Tổ chức của quý vị cũng được quyền nhận chúc thư, di sản, chuyển nhượng hoặc vật biếu tặng và được khấu trừ thuế dựa theo điều khoản 2088, 2106 hoặc 2522”. ID Tax miễn thuế HTBQTA là 20-5994873.

Ngày 23/10/2007, Hội nhận được Quyết định Miễn thuế của Tiểu bang California.

Buổi sinh hoạt giới thiệu Nội quy HTBQTA

Buổi Buffet Chay ra mắt HTBQTA và gây quỹ từ thiện vào ngày 25/12/2006 tại nhà anh chị Trần Ngọc Quý chỉ 21 ngày sau khi Hội được cấp giấy phép hoạt động. Buổi Lễ do Thượng tọa Thích Đồng Trí Chứng minh.

Chị Quảng Hạnh Đỗ Thị Đăng Hoa tâm sự: “Gia đình tôi và nhiều business tại Sacramento gởi tiền từ thiện rất nhiều đến Hội Bác Ái Francisco từ cả chục năm nay. Tuy làm việc thiện thì không phân biệt tôn giáo, nhưng chúng tôi vẫn ấm ức rằng tại sao Sacramento không có một tổ chức từ thiện Phật Giáo nào cả trong khi có nhiều Phật tử tại đây. Không ngờ là các anh chị em đã làm việc thiện 10 năm rồi. Nay có duyên đến với HTBQTA, hưởng ứng lời kêu gọi “Dũng xuất Thiên thủ Thiên nhãn”, chúng tôi xin giúp 150 cháu khuyết tật hằng tháng. Mỗi tháng $3 x 150 cháu là $450. Không những thế, chúng tôi sẽ vận động bạn bè hỗ trợ”.  

Cũng nhờ tư cách pháp nhân mà HTBQTA có thể phát triển nhanh chóng, liên lạc với các Hội đoàn trong cộng đồng Việt Nam, làm việc thiện chung với các cộng đồng người Mỹ, phát triển mạng lưới hoạt động của Hội đến nhiều nơi tại Hoa Kỳ và thế giới. Tiền tặng biếu cũng tăng rất nhanh. Đặc san Hiểu và Thương trở thành nhịp cầu cảm thông giữa người cho và người nhận. Giờ đây, qua mạng lưới Internet toàn cầu, lời mời gọi Hiểu và Thương HTBQTA càng có dịp mở rộng và cảm ứng khắp mọi nơi, ngày càng có nhiều bạn trẻ dấn thân góp sức.

Ngày 13/4/2010, Hội có duyên lành tạo dựng được ngôi Hội quán tại 6520 53rd Ave., Sacramento, CA 95828. Hội quán có 3 chức năng: (1) Văn phòng liên lạc từ thiện; (2) Nơi tu tập và thờ kính  trên 450 Hương Linh; (3) Cơ sở sinh lãi bổ sung quỹ từ thiện và hoàn trả tiền mua nhà. Tiền mua nhà và chi phí $131,430 đã được trả hết một lần nhờ quý Hội viên và Ủng hộ viên tặng biếu hoặc cho mượn dài hạn không tính lãi. Số tiền nầy hoàn toàn không đụng chạm đến ngân quỹ từ thiện HTBQTA. Đến nay, số tiền mượn chỉ còn $34,876, như vậy đã trả được 71%. Tiền trả nợ đến từ tiền cúng dường hương hoa tại Hội quán của Thập phương thiện tín, một phần đến từ recycles, garage sales, bán thẻ điện thoại, cho share phòng. Đặc biệt, trong 4 năm qua, anh Lê Vạn Bá đã tặng tất cả tiền dạy kém toán mỗi sáng thứ Bảy tại Hội quán vào ngân quỹ trả nợ.

Lễ An vị Phật & Khai trương Hội quán HTBQTA ngày 15/05/2010

Đến nay, HTBQTA đã hợp thức hóa tròn 7 năm. Kể cả thời kỳ hoạt động không danh không tướng, sinh nhật của HTBQTA đã lên 17 tuổi vào ngày Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Xuất Gia 19 tháng 9 năm Quý Tỵ (2013).

HTBQTA rất mong được nhiều người cùng góp tay ủng hộ $3 mỗi tháng. Số tiền $3 chỉ bằng tiền típ cho một bữa ăn tại nhà hàng nhưng khi gởi về cho 1 cháu bé mồ côi tại Việt Nam, số tiền đó trở thành 1 phép lạ nhiệm mầu: Cháu bé đó khỏi bị đói trong 3 tuần lễ! Đúng thế! Mỗi dollar có thể giúp 1 cháu bé có cơm ăn với rau trong 1 tuần lễ! Cơm gì cũng được, rau gì cũng được, miễn là có cái gì cho vào bụng đói trong những ngày mưa dầm gió buốt! Ai đã từng lâm vào cảnh đói, dù chỉ 1 ngày, cũng đã thấy khó ngủ rồi, huống chi là cả 1 tuần lễ!

Ngoài ra, khi cháu bé nhận được quà từ những người chưa từng quen biết, lại ở cách xa nửa quả địa cầu, các cháu rất lấy làm cảm động, cảm thấy vô cùng an ủi, cảm thấy ông Bụt, bà Tiên không phải chỉ có trong truyện cổ tích mà còn đang ở ngay trước mặt, trong miếng ăn, thức uống hằng ngày! Hạt cơm từ thiện đó nuôi cháu lớn lên trong Tình Thương không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, địa phương, giàu nghèo. Các cháu sẽ cảm thấy bớt cô độc, bớt hờn tủi, bớt hận thù, bớt oán người trách đời. Rồi sau này lớn lên, chắc chắn có nhiều cháu sẽ nối tiếp những người đi trước, tiếp tục dâng tặng niềm vui cho đời, giúp người bớt khổ!

Vậy nên, xin đừng xem thường $3 mỗi tháng. Xin hãy mạnh dạn và phát tâm từ thiện, gởi về HTBQTA. Không có tiền thì thu nhặt cái lon, cái chai gởi về Hội bán recycle. Một cái lon nhôm bán 5 xu, cũng có thể giúp cho 1 cháu khuyết tật 1 miếng bánh mì hoặc 1 củ khoai, 1 củ sắn lót lòng! Nếu không có $3 thì 3 xu cũng được! Chỉ cần khai mở tâm từ bi hỷ xả thì vô lượng việc lành sẽ mở ra trước mắt, và vô lượng phước đức cũng sẽ đến ngay!

Trên đây là những nét chính trong tiến trình tu tập và làm việc thiện của HTBQTA. Thực tế, việc thành lập Hội gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, nhiều khi tưởng chừng thất bại, hoặc có người giận hờn không còn đến nữa. Tuy nhiên, nhờ nguyện lực làm việc thiện như một cách tu tập nên Hội đã vững chãi lướt qua mọi sóng gió. Về thuận duyên, lại có vô lượng “Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn”, nhờ vậy Hội mới có thể kiên trì thực tập Bồ Tát hạnh: vừa cầu Phật đạo vừa cứu giúp chúng sanh. Lúc nào Hội cũng hướng về Thập phương Thường trụ Tam Bảo, đặc biệt là hướng về Bồ Tát Quán Thế Âm để làm nơi nương tựa giữa biển đời giông tố. Khi có việc gì khó khăn, Hội thành tâm lễ bái 500 Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì mọi việc đều chuyển hóa tốt đẹp.

Kính Lạy Mẹ Hiền Quán Thế Âm!

Chúng con chỉ là những Phật tử tại gia phước ít tội nhiều, phiền não sâu dày mà trí tuệ nông cạn, đạo lực non nớt nhưng cạm bẫy trùng trùng. Nay duyên may gặp được Phật Pháp, cùng nhau quyết chí tu học, nhưng không đành lòng nhắm mắt làm ngơ trước những khổ đau của các cháu khuyết tật. Các cháu đã không toàn vẹn thân người mà lại còn bị đói, bị nghèo, bị bệnh hành hạ. Không đành lòng nhắm mắt làm ngơ trước thảm cảnh các cháu cô nhi đầu xanh sớm quấn khăn tang vì cha mẹ đã qua đời do tai nạn, bão lụt, bệnh tật. Và, còn biết bao mảnh đời bất hạnh của bệnh nhân phong cùi, bệnh nặng không tiền mua thuốc, trẻ em không thể đi học vì không tiền nộp học phí v.v…

Được sống trong xã hội Hoa Kỳ an sinh tốt đẹp, nhiều khi chúng con quên rằng mình đã một thời khổ đau như họ, đã quên rằng một cánh tay chìa ra vào lúc thất cơ lỡ vận có thể cứu sống một mạng người, một tương lai suýt bị gãy đỗ. Vậy nên HTBQTA chúng con nguyện hết lòng hết sức làm từ thiện, không kể ngày đêm, không kể weekend /ngày lễ. Làm được chút nào hay chút ấy, còn kết quả nhiều hay ít thì tùy nhân duyên, khen hay chê không động tâm nguyện, và cứ thế mà tinh tấn dấn thân trên đường về Bến Giác.

Nam Mô Đối Phật Lập Thệ Như Sở Nguyện Dũng Xuất Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát.                                                                                                                                             

HTBQTA, Đặc San Hiểu & Thương 2013-2014, trang 29-34