Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Blog » BỐN TẦNG CÔNG PHU CỦA PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

BỐN TẦNG CÔNG PHU CỦA PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

Ngày 29/06/2017, chúng con có duyên lành tham dự Khóa tu Tịnh độ do Hòa thượng Thích Trí Đức hướng dẫn tại San Jose. Khóa Tu 2 ngày do Đạo tràng Tịnh Viên tổ chức rất trang nghiêm thanh tịnh, có khoảng 250 Liên hữu từ thung lũng Hoa Vàng và nhiều thành phố khác cùng về tham dự.

Hòa thượng Thích Trí Đức xuất gia tu hành từ nhỏ với Hòa thượng Thích Chúng Lạc, thuộc hệ phái chùa Hải Đức, Huế. Thầy nhập thất chuyên tu Tịnh độ 20 năm tại miền núi Riverside. Hiện nay Thầy là Viện chủ Đạo tràng Liên trì Hải hội tại thành phố Homeland, quận hạt Riverside, California.

Qua những lời khai thị đầy cảm ứng của Thầy, chúng con cảm nhận Pháp môn Tịnh độ vẫn dung hợp với truyền thống Thiền Tịnh Mật đồng tu, và Đức Phật A Di Đà cùng cõi Tây phương Cực Lạc là có thật trong vũ trụ vô lượng tỉ tỉ tinh cầu hiện nay! Quý Liên hữu tham dự Khóa tu Tịnh độ này vốn từ nhiều truyền thống thực hành khác nhau, nhưng ai cũng tiếp thu được rất nhiều lợi lạc. Chẳng hạn phần nói về Bốn tầng Công phu của Pháp môn Tịnh độ, xin tóm lược như sau:

– Tầng 1: Cung kính. Phẩm chất đầu tiên của người niệm Phật là lòng chí thành cung kính đối với Tam Bảo và tin sâu, nguyện thiết đến cõi Phật A Di Đà. Người tu nhìn tượng Phật như Ngài đang hiện diện trước mắt, vì vậy mà cung kính, tha thiết lễ lạy. Càng lạy Phật sát đất, cái bản ngã tự cao tự đại của mình càng hạ thấp xuống, nhờ vậy mà nghiệp chướng được tiêu trừ, đạo đức tâm linh mới thực sự phát ra. Vậy nên có câu: “Lạy Phật một lạy, tội diệt hà sa; Niệm Phật một câu, phước tăng vô lượng”.

– Tầng 2: Buông xả vạn duyên. Lìa bỏ mọi chấp trước, tham đắm, buồn giận, nghịch duyên, thuận duyên trong đời sống hằng ngày. Chúng ta đến cuộc đời nầy để đòi nợ, trả nợ, báo ân, báo oán. Cơ thể chúng ta là một ổ oan gia trái chủ, vì mỗi tế bào của chúng ta được tạo ra bằng sinh mạng của các loài vật khác. Khi một con bò bị giết, nỗi đau đớn, sợ hãi, giận dữ theo dây thần kinh truyền đi khắp cơ thể của nó. Cho nên, ăn một miếng thịt bò là chuyển vào cơ thể chúng ta những mầm oan gia trái chủ của đau đớn, sợ hãi, giận dữ của con bò. Chúng nối kết với các mầm oan trái khác, chờ khi năng lượng con người cạn kiệt như vào giờ phút lâm chung, các oan gia trái chủ đó sẽ quậy phá khiến cho người lâm chung không thể ra đi bình an. Vì vậy, đi đôi với công phu niệm Phật nên ăn chay trường hoặc ăn chay kỳ.

Kết thúc Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: Mọi hiện tượng trên thế gian nầy chỉ như cơn mộng, không thật, như bọt nước, như bóng hình, như giọt sương mong manh, thoáng nhanh như tia chớp. Các hiện tượng đó chỉ là những dòng nhân quả tiếp nối chứ không có tự thể riêng biệt, tức là không có cái ta. Không nhìn nhận sự thật đó, không chịu xả bỏ cái ta và những cái của ta thì làm sao có thể vãng sanh?!

– Tầng 3: Phản văn trì danh. Niệm Phật rõ ràng, chậm rãi, vừa niệm vừa lắng nghe âm thanh câu niệm Phật của mình, nhờ vậy mà tâm trở nên chuyên nhất, rỗng lặng, danh hiệu Phật A Di Đà trở thành âm ba rơi vào tàng thức của người niệm Phật. Tương tự như câu thần chú, âm ba A Di Dà Phật có công năng đột phá mọi phiền não nghiệp chướng tích lũy từ lâu đời trong tàng thức, giúp gội rửa, khai thông, tái tạo huyền năng sẵn có nơi mỗi người để chuyển hóa các chất xấu trong cơ thể trở thành tốt đẹp.

Cơ thể con người bắt đầu từ 1 tế bào nhỏ bé, tự phân hóa thành nhiều tế bào khác để tạo ra hình hài một con người. Nhưng trong tế bào nhỏ bé ban sơ đó đã có nhiều nhiễm sắc thể để quy định một mạng sống tương lai là mạnh khỏe hay tật bệnh, giàu sang hay khổ nạn. Cho nên thân phận con người chỉ là ngục tù của hành động quá khứ của chính bản thân người đó, nhưng đồng thời cũng bao hàm một Tánh giác Mầu nhiệm là A Di Đà Phật. Bằng cách phản văn trì danh, người niệm Phật trở về với tự tánh A Di Đà Phật của mình, để rồi hòa nhập vào Tánh giác Mầu nhiệm trong vũ trụ bao la, tức là Vô Lượng Quang, hay là Pháp giới Tàng thân A Di Đà Phật. Tóm lại, con người là 1 tiểu vũ trụ tương đồng với đại vũ trụ bên ngoài. Cho nên, trang nghiêm thanh tịnh bản thân chính là góp phần trang nghiêm thanh tịnh vũ trụ!

– Tầng 4: Liên tục 1 câu niệm Phật. Đây là tầng công phu cao thâm nhất, quyết định nhất, chỉ trong một đời nầy được vãng sanh Tây phương bất thoài thành Phật. Câu niệm Phật nầy gồm bốn yếu tố:

(1) không hồ nghi, (2) không xen tạp, (3) không gián đoạn, (4) chân thành, tha thiết.

Trên đây là một phần những điều ghi chép được từ một ngày tu tập. Chúng con vô cùng xúc động nhìn thấy từng giọt lệ cảm xúc của Thầy khi nói Pháp, cảm nhận được tấm lòng tận tụy của người Thầy muốn trao truyền hết cho đệ tử những kinh nghiệm quý báu trong cả đời tu của mình! Một bậc Minh sư như vậy, nếu không được thân cận học hỏi thì thật là uổng quá! 

                                                                                                        Nguyên Thành