Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Blog » Lời Giới Thiệu Của Tiến Sĩ Robin Kennedy

Lời Giới Thiệu Của Tiến Sĩ Robin Kennedy

Cựu Giáo sư Danh dự Phân khoa Xã hội Trường Đại học California State University – Sacramento

Rất vui khi có cơ hội viết lời giới thiệu về chú Trần Duy Phô, sinh viên của tôi tại trường Đại học California State University – Sacramento vào đầu những năm 2000. Chú tốt nghiệp Thạc sĩ Xã hội với luận án “Thực Hành Chánh Niệm Là Nhịp Cầu Giữa Cha Mẹ Người Việt Với Con Cái”.

Chú Phô, cũng như bản thân tôi, nhận ra sự phù hợp giữa việc làm xã hội và đạo Phật. Trong sự nghiệp của mình, tôi chỉ có cơ hội hướng dẫn một vài luận án tập trung vào giao lộ đó. Sự gắn bó của chú Phô với mối liên hệ đó thật ấn tượng và đáng nhớ. Chú là một sinh viên xuất sắc. Khả năng suy nghĩ và viết tiếng Việt, tiếng Anh của chú không những cho phép chuyển ngữ mà còn chuyển niềm tin vượt qua thời gian và không gian.

Thì giờ giữa chúng tôi với tư cách là giáo sư và sinh viên thường ra ngoài giới hạn của việc hướng dẫn luận án. Kiến thức của chú Phô về tư tưởng phương Đông vượt quá lòng nhiệt thành tương đối mới của tôi đối với phiên bản phương Tây của đạo Phật. Kiến thức sâu rộng của chú thường đem lại sự rõ ràng về các nét văn hóa Phật giáo mà tôi mới bắt đầu hiểu. Chính qua lăng kính văn hóa đó đã cho phép chú viết, thực nghiệm và đóng góp không chỉ cho Phật giáo mà còn góp phần chuyển hóa công tác xã hội thành một cách sống thể hiện trí tuệ và lòng từ bi.

Tôi rất xúc động khi biết chú Trần Duy Phô đang tiến bước trên đường đạo với tư cách là một Sa di, Pháp tự Thông Đạo. Tôi rất hân hạnh được giới thiệu chú Thông Đạo, người chuyển ngữ và ghi chú đặc sắc Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm. Tôi hy vọng các bạn thích công trình của chú ấy nhiều như tôi vậy.