Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Blog » Nghe Tiếng Trần Gian Quán Thế Âm

Nghe Tiếng Trần Gian Quán Thế Âm

Nhóm Học Phật Lộc Uyển và Thân hữu sinh hoạt tại Hội quán HTBQTA

Bồ Tát Quán Thế Âm (Nghe Tiếng Trần Gian) là suối nguồn luân lưu, hiển linh vô tận để cho con người yếu đuối đang sống giữa trần gian nhiều biến cố, phải đối diện với nhiều tang thương, gian khó, khổ đau nguyện cầu cứu khổ và nương tựa. Biểu tượng Quán Thế Âm Bồ Tát là Suối nguồn Năng lượng Lành tùy duyên nhưng bất biến. Đức Quán Thế Âm là Mẹ thiêng liêng, là nguồn năng lượng bao trùm vạn pháp.

Trong mùa đại dịch Covid-19 năm nay, tôi có thiện duyên được Sa di Thông Đạo gởi tặng một món quà đạo hạnh đáng quý: Đó là Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm gồm cả ba thứ tiếng: Việt, Anh và Hán. Ngũ Bách Danh là Năm Trăm Hồng Danh biến ứng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát; là nghi thức xưng tán danh hiệu và công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm qua tinh thần quán niệm, lễ bái và thực tập chuyển hóa. Có thể nói đây là một “tâm nguyện viên thành” mà người thực hiện suốt đời mong cầu.

Khi còn ở quê nhà, đạo hữu Trần Duy Phô là thành viên nhiệt thành trong Liên đoàn Học Sinh Phật Tử Thừa Thiên và nhóm Bác Siêu – Một hoạt động từ thiện “hằng tâm hằng sản” của các Phật tử trong nếp sống thanh bạch của Huế. Tiếp nối truyền thống “mắt thương nhìn đời” đó, đạo hữu thành lập, sinh hoạt với Nhóm Học Phật Lộc Uyển và Hội Từ Bi Quán Thế Âm tại Sacramento để vừa tu học vừa làm việc thiện.

Sáng tác nhiếp ảnh của anh Đặng Đức Cương

Trong mọi hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, dẫu gian nan và khắc nghiệt tới đâu thì cái tâm Phật tử tìm cầu và cúng dường Chánh Pháp của đạo hữu vẫn không bao giờ thối chuyển. Đạo hữu đã vươn lên từ quê nghèo để được đi học ở thành phố Huế. Mới học xong Cao đẳng Triết học thì vào lính (Sĩ quan Thủ Đức khóa 3/72), vào trại Cải tạo sau 1975, định cư Hoa Kỳ theo diện HO năm 1996. Qua 9 năm dài vừa học vừa làm trên đất Mỹ, đạo hữu đã tốt nghiệp Cử nhân Xã hội, Thạc sĩ Xã hội. Tôi có được niềm vui là đã từng làm Field Instructor cho đạo hữu trong cả hai chương trình Cử nhân và Thạc sĩ tại Đại học California State University – Sacramento.

Đạo hữu Phô đã thế phát xuất gia thành Sa di Thông Đạo vào năm 2017. Tín tâm của người Phật tử khi đã chuyển hóa theo hướng tâm Bồ Đề thường được nâng lên tầm cao của thiện hạnh. Cuốn Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm do Sa di Thông Đạo chăm lo sưu tập, chuyển ngữ, chú thích thành một ấn phẩm trân quý như hôm nay là một tâm nguyện góp phần hoằng Pháp, lợi sanh rất đáng khích lệ.

Xin cầu nguyện Hồng ân Tam Bảo và Năng lượng Ngũ Bách Danh Linh Ứng tỏa chiếu mười phương để hộ trì, hóa giải kiếp nạn tai ương thành an lạc.

Giáo sư Tiến sĩ Trần Kiêm Đoàn

 (Mother’s Day 2021)