Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Blog » Lời Nói Đầu

Lời Nói Đầu

Ngũ Bách Danh – Quán Thế Âm

HT Thái Siêu, Tiến sĩ Phật học, Trụ trì chùa Đại Bảo Trang Nghiêm

Nam mô Đại từ Đại bi Tầm thanh Cứu khổ Cứu nạn Linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử,

Trong thời gian cả thế giới đang bị dịch Covid-19, Sa di Thông Đạo đã dày công nghiên cứu Ngũ Bách Danh – Quán Thế Âm Bồ Tát. Đến nay đã hoàn thành bằng ba ngôn ngữ khác nhau: chữ Việt Nam, chữ Anh, chữ Hán.

Bất cứ nơi nào có đạo Phật, chắc chắn có tu sĩ, có Phật tử sinh hoạt chung với nhau. Theo truyền thống Bắc tông, hằng năm các chùa đều tổ chức lễ tưởng niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ba lần vào những ngày 19 tháng Hai, 19 tháng Sáu, và 19 tháng Chín Âm lịch.

Vào dịp này Phật tử ăn chay, đến chùa nghe quý Thầy thuyết giảng, làm phước cúng dường và quan trọng hơn hết là: học tập theo hạnh nguyện của Ngài qua Ngũ Bách Danh. Các hạnh nguyện ấy mang đầy đủ đức tính của Bốn Vô Lượng Tâm: Từ – Bi – Hỷ – Xả. Chúng sanh còn Sanh – Lão – Bệnh – Chết thì đạo Phật còn, đạo Phật còn thì Ngũ Bách Danh còn. Ngũ Bách Danh còn thì còn Phật tử học tập theo hạnh nguyện của Bồ Tát nói chung, Quán Thế Âm Bồ Tát nói riêng.

Con đường giải thoát còn xa vời vợi nhưng tại đây chúng ta bình an và hạnh phúc là tuyệt vời rồi. Đó là nhờ học tập theo Hạnh nguyện của Bồ Tát.

Xin tán dương công đức của Sa di Thông Đạo đã đem lại niềm vui cho chính mình và nhiều người khác nữa. Và làm những ngày Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thêm rực rỡ, đầy đạo vị.

Đại Bảo Trang Nghiêm

Ngày Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19/2/ Tân Sửu (2021)

Hòa thượng Thái Siêu