Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Blog » Lời Tác Bạch Cúng Dường

Lời Tác Bạch Cúng Dường

Thành kính Cúng dường Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, chùa Bảo Quốc, Huế.

 Sacramento, Mùa Phật Đản Phật lịch 2556

Kính bạch Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,

Từ chốn tha hương nầy, chúng con vô cùng xúc động khi hay tin quý Thầy, quý Cô lâm trọng bệnh. Lòng chúng con càng bàng hoàng sửng sốt khi biết trong phạm vi nhỏ của thành phố Huế và vùng phụ cận mà có đến 30 Tôn đức bị bệnh nặng, có vị phải nằm liệt giường đến 10 năm, 25 năm, lại gặp nhiều khó khăn về chăm sóc sức khỏe và y tế. Nhìn rộng ra các tỉnh, huyện xa xôi khác, tình trạng chư Tăng Ni lâm trọng bệnh chắc hẳn lên con số hằng trăm.

Chúng con thật vô cùng thiếu sót khi lo việc cứu giúp những người khổ nạn ở Việt Nam, Ấn Độ, Phi Châu, Nhật Bản, Haiiti, Hoa Kỳ, nhưng không biết tình cảnh khó khăn của quý Ân Sư, chẳng khác gì chúng con thiếu bổn phận đối với cha mẹ và bà con ruột thịt của mình. Những tưởng rằng chỉ vài Tôn đức có bệnh duyên thì quý chùa và đạo hữu ở địa phương có thể chu toàn được, nhưng khi số lượng lên đến hàng chục vị, trong đó có nhiều trường hợp nguy hiểm đến thân mạng, thì gánh nặng chi phí chữa bệnh và chăm sóc thật quá lớn lao, nhất là đối với các chùa nhỏ!

Khi chư Tôn đức khỏe mạnh đã dũng mãnh phát Bồ Đề tâm, ly gia cát ái, tu tập và phụng sự chúng sanh không nề lao nhọc. Ngày nay lâm trọng bệnh nhưng chư Tôn đức vẫn tinh tấn tu hành, nhất tâm niệm Phật, có Thầy lạy Phật hằng trăm lạy mỗi ngày! Hoặc có Thầy tuy thân không bệnh nhưng gặp nhiều chướng duyên trong công việc hoằng Pháp độ sanh. Với lòng thiết tha nghĩ đến ân đức của Chư tôn Thiền đức, chúng con cùng góp tay nhau một số tịnh tài, hướng về quê nhà thành kính đảnh lễ cúng dường.

Để tăng thêm phần nguyện lực, chúng con kính thỉnh mời quý Cộng tác viên HTBQTA các tỉnh, thành phố, huyện, xã tại quê nhà tùy hỷ công đức, đến tận nơi đảnh lễ, vấn an, và kính dâng lên chư Tôn đức món tịnh tài nhỏ bé của chúng con. Tấc dạ chí thành, ngưỡng mong Thập phương Thường trú Tam Bảo Cảm ứng Lòng thành, Chứng minh Gia hộ.

Nhất Tâm Cầu Nguyện

– Chư tôn Thiền đức Tăng Ni và Chư tôn Đức các Tôn giáo Bạn;

– Chư tôn Đức Lãnh đạo Tinh thần các Tôn giáo và những người đang bị tù đày oan ức, đối xử thô bạo trên thế giới;

– Tất cả bệnh nhân khắp nơi, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, quốc gia, chính kiến;

Tất cả tai ách, tật bệnh tiêu trừ, ngày đêm đều được an lành.

Nam Mô Tùy Sở Trụ Xứ Thường An Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát.

                                                                       Hội Từ Bi Quán Thế Âm, USA

Thành kính Cúng dường Sư bà Thích Nữ Diệu Tấn, Trụ trì chùa Diệu Đức, Huế
Sư bà nguyên là Sư Cô dạy Phật pháp cho Thông Đạo lúc còn là học trò lớp Ba & lớp Nhì
trường Bồ Đề Thành Nội